Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Derginin geçmişi, 1998-2013 yılları arasında yayınlanan Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi'ne dayanmaktadır. 

13.11.2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı "Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi" kapatılarak, yerine "Turizm Fakültesi" kurulmuştur. 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nin kapatılması nedeniyle, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilgili derginin adı "Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiş ve 2014 yılından itibaren e-dergi olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.

 

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...

Sayı 1 (2018)

İçindekiler

HAKEM KURULU VE İÇİNDEKİLER PDF
 

Makaleler

Turizm ve Ödemeler Bilançosu Açısından Akdeniz Çanağında Bulunan Destinasyonlar Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Kurban ÜNLÜÖNEN, Yakup Kemal ÖZEKİCİ 1-33
Sürdürülebilir Turizm Kalkınması Kavramının Ayder’in Yerel Turizm Paydaşlarınca Değerlendirilmesi PDF
Beyza ADIGÜZEL 34-54
Yeşil Restoran Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma: İstanbul Örneği PDF
İrfan YAZICIOĞLU, Ayla AYDIN 55-79
The Independent ve The Guardian Gazeteleri İnternet Sitelerinde Yer Alan Türkiye Turizm Yazılarına Yönelik Bir İçerik Analizi PDF
Erdem ŞİMŞEK, Azize HASSAN 80-103
Saraybosna’da Görevli Askeri Personelin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi PDF
Muhabbet ÇELİK, Menekşe CÖMERT 104-121


ISSN: 2149-0163